Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 07/09/2021 roku nastąpi zmiana adresu siedziby Spółki NILOS POLSKA Sp. z o. o.

Począwszy od wskazanej powyżej daty siedziba Spółki znajdować się będzie pod adresem:

1.Marcina Watoły 8, Siemianowice Śląskie 41 -106

W związku z powyższym, prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do Spółki. Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany. Pozostałe dane Spółki, takie jak numer KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają także numery telefonów oraz adresy e-mail.