W dniach 19 – 21 września 2018 r. przedstawiciele Nilos Polska uczestniczyli w konferencji naukowo-technicznej, której organizatorem była Politechnika Wrocławska – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

Skład Komitetu Naukowego reprezentowali:

  • dr hab. inż. Robert Król, prof. PWr. – przewodniczący

  • Prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz

  • Prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra

  • dr hab. inż. Leszek Jurdziak, prof. PWr.

  • dr hab. inż. Piotr Kulinowski

  • dr hab. inż. Radosław Zimroz, prof. PWr.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń dotyczących taśm przenośnikowych oraz wiedzy z zakresu szeroko rozumianego transportu poziomego:

  • doświadczenia w zakresie laboratoryjnych i przemysłowych badań przenośników taśmowych

  • eksploatacja taśm przenośnikowych (monitorowanie, podzespołów (krążników, napędów, przekładni, sprzęgieł – nowe technologie pomiarowe i przetwarzania wyników) analiza uszkodzeń, komputerowe zarządzanie, rynek,

  • energooszczędne rozwiązania w transporcie normy) oraz badania właściwości taśm i ich połączeń taśmowym – modelowanie warunków pracy i wymiarowanie przenośników.

W sesji obrad – Innowacyjne rozwiązania w transporcie przenośników taśmowych, przedstawiono wyniki pracy badwaczo-rozwojowej realizowanej przez Politechnike Wrocławską wspólnie z NILOS Polska przy pomocy funduszy unijnych i wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Współautorem referatu pt. Optymalizacja geometrii połączeń taśm wieloprzekładkowych wykonanych metodą klejenia na zimno’’ był prezes NILOS Polska p. Andrzej Polniak.

Za wieloletnią współpracę z Politechniką Wrocławską oraz twórczy wkład w rozwój i upowszechnianie problematyki transportu przenośnikowego NILOS Polska otrzymała wyróżnienie.

NILOS Polska reprezentowali: Barbara Kotulska, Jan Krella i Andrzej Polniak.

Dziękujemy za zaproszenie, miłą atmosferę i z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Szkoły!

Powiązane linki:

www.conf-transport.pwr.wroc.pl