W dniach 9 – 12 września 2018 r. przedstawiciele NILOS Polska i Coal Control uczestniczyli w VI edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego w Zakopanem.

Organizatorem konferencji była Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Głównym przesłaniem /„Szkoły Górnictwa Odkrywkowego/” jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. /„dobrych praktyk w górnictwie/”.

Patronat honorowy nad tegoroczną Szkołą objęli: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, dr inż. Adam Mirek – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, prof. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Wacław Dziurzyński – Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN oraz prof. Józef Dubiński – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

W obecnej edycji wzięła udział rekordowa liczba 270 uczestników. Reprezentowali oni instytucje naukowo-badawcze związane z górnictwem, przedstawicieli urzędów górniczych oraz kopalń odkrywkowych, a także firm zaplecza technicznego.

NILOS Polska i Coal Control reprezentowali Barbara Kotulska i Stanisław Przegendza.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie, z przyjemnością będziemy uczestniczyć w kolejnym spotkaniu!

Magazyn Transport – Ocena stanu taśmy z linkami stalowymi (ST)