Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonego auditu nadzoru Spółka NILOS POLSKA Sp. z o.o. utrzymała certyfikację wdrożonego systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Przeprowadzony audit potwierdził, że Spółka spełnia wszystkie wymagania ww. systemu bez zastrzeżeń.

W związku z tym Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o.  potwierdziła ważność certyfikatu do 03 stycznia 2025 roku.

Certyfikat PN-EN ISO 9001-2015
Zertifikat PN-EN ISO 9001-2015
Certificate PN-EN ISO 9001-2015