Spółka Coal Control Mining POLSKA Sp. z o.o. zostaje partnerem biznesowym Spółki NILOS POLSKA Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, iż została zawiązana i zarejestrowana spółka Coal Control Mining POLSKA Sp.  z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001058490, posiadająca NIP: 6431780690, stanowiąca przedstawicielstwo Spółki Coal Control Gesellschaft für Automation mbH z siedzibą w Hilden, pod adresem: Reisholzstraße 15, 40721 Hilden, Niemcy.

W związku z powyższym Spółka Coal Control Mining POLSKA Sp. z o.o. zostaje partnerem biznesowym Spółki NILOS POLSKA Sp. z o.o.