1. Specjalista ds. serwisu
2. Wulkanizator

Kod zawodu:
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • naprawa i łączenie taśm przenośnikowych

 • gumowanie bębnów

 • naprawa urządzeń przemysłowych

 • praca na powierzchni oraz w podziemnych zakładach górniczych

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie minimum zawodowe – górnik, wulkanizator, mechanik

 • doświadczenie w pracy jako serwisant

 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów (naprawa np. przenośnika)

 • mile widziane doświadczenie w wulkanizacji taśm, łączenia taśm, gumowanie bębnów

 • mile widziane uprawnienia SEP

 • prawo jazdy kat. B

 • dobra organizacja, samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,

 

Oferujemy:

 • stabilna praca w dynamicznie rozwijającej się firmie z dobrą pozycją rynkową

 • aktywna współpraca z innymi działami i ich codzienne wsparcie

 • szkolenia techniczne

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz zaangażowania

 • praca na cały etat lub część

 • zatrudnienie od zaraz

 • możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kwalifikacji

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@nilospolska.pl

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NILOS POLSKA Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NILOS POLSKA Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

NILOS POLSKA Sp. z o.o., w swojej aktywności gospodarczej kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, przestrzegając zasad etyki i uczciwej konkurencji. Spółka terminowo i rzetelnie reguluje należności o charakterze publiczno-prawnym, przestrzega obowiązującego prawa.

Spółka zdobyła uznanie i szacunek przedstawicieli swojej branży. Jako przedstawiciel uznanych na świecie firm oferuje fachowe doradztwo oraz pomoc przy wyborze najbardziej efektywnych rozwiązań, techniczny nadzór inwestycyjny, serwis oraz szkolenia. Działając na polskim rynku firma osiągnęła już znaczące sukcesy i kojarzy się z nowoczesnością i wysoką jakością świadczonych usług.

Corocznie od 2012r firma otrzymuje certyfikat- Polskiej Akademii Jakości CERT Sp. z o.o. dla systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: Serwis i obsługa przenośników taśmowych, łączenie i naprawa taśm przenośnikowych, gumowanie bębnów. Sprzedaż klejów do łączenia taśm przenośnikowych, złączy mechanicznych, pras wulkanizacyjnych oraz pierścieni uszczelniających typu „NILOS-RING”

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

Dzięki świadomości Zarządu co do roli kapitału ludzkiego oraz w obliczu zachodzących zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym Spółka utrzymuje przewagę konkurencyjną na rynku. Firma zwiększa poziom zatrudnienia z roku na rok.

Spółka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, które jest źródłem inspiracji do wdrażania nowych rozwiązań oraz bazą wiedzy, która pozwala odnaleźć się w gąszczu aktualnie obowiązujących przepisów.

Zaświadczenie o członkostwie w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami

Spółka wykazuje dużą dbałość o to, by stosowane rozwiązania były nie tylko w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ale przy tym korzystne dla pracowników Spółki. Zachowuje najwyższe standardy w procesach dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom. Dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć interes Pracodawcy, jak i Pracownika.

Referencje wydane przez Kancelarię Prawną Sadkowski i Wspólnicy

Spółka działa na rzecz środowiska lokalnego i realizuje programy odpowiedzialnego biznesu wspierając finansowo stowarzyszenia, fundacje, konkretne wydarzenia i osoby.

Podziękowanie dla NILOS POLSKA

W firmie panuje atmosfera partnerstwa, a dynamiczny zespół ludzi osiąga sukces przez wspólne działania, wiedzę, umiejętności, posiadane kwalifikacje i doświadczenie.
Jednocześnie Spółka kładzie nacisk na podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Formą uświadamiania pracowników w zakresie BHP są instruktaże, konsultacje przeprowadzane przez Głównego Specjalistę ds. BHP podczas aktywnego monitorowania oraz informowania pracowników o zmianach w przepisach z zakresu BHP i prawa pracy.
W okresie ostatnich lat podjęto w firmie szereg działań zmierzających do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz podnoszenia kultury BHP. Skuteczność wprowadzonych działań potwierdza brak wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
Czy chcesz dołączyć do zespołu NILOS POLSKA Sp. z o.o.?
Prześlij nam swoją aplikację
APLIKACJA SPONTANICZNA

1. Specjalista ds. serwisu
2. Wulkanizator

Kod zawodu:
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • naprawa i łączenie taśm przenośnikowych

 • gumowanie bębnów

 • naprawa urządzeń przemysłowych

 • praca na powierzchni oraz w podziemnych zakładach górniczych

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie minimum zawodowe – górnik, wulkanizator, mechanik

 • doświadczenie w pracy jako serwisant

 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów (naprawa np. przenośnika)

 • mile widziane doświadczenie w wulkanizacji taśm, łączenia taśm, gumowanie bębnów

 • mile widziane uprawnienia SEP

 • prawo jazdy kat. B

 • dobra organizacja, samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,

 

Oferujemy:

 • stabilna praca w dynamicznie rozwijającej się firmie z dobrą pozycją rynkową

 • aktywna współpraca z innymi działami i ich codzienne wsparcie

 • szkolenia techniczne

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz zaangażowania

 • praca na cały etat lub część

 • zatrudnienie od zaraz

 • możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kwalifikacji

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@nilospolska.pl

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NILOS POLSKA Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NILOS POLSKA Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Aplikacja spontaniczna

APLIKUJ DO NAS

Marcina Watoły 8
41-106 Siemianowice Śląskie
Phone: 32 266 80 15
Email: biuro@nilospolska.com.pl

  IMIĘ *

  NAZWISKO *

  EMAIL *

  NUMER TELEFONU

  TEMAT

  JAK MOŻEMY POMÓC?

  DOŁĄCZ CV

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) NILOS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-106 przy ul. Marcina Watoły 8 informuje, że:

  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka NILOS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-106 przy ul. Marcina
  Watoły 8 , KRS 0000371477, NIP 644-347-17-24, REGON 241762252
  2.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy: biuro@nilospolska.com.pl
  3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
  4.Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o
  przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) NILOS POLSKA Sp.
  z o.o. przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma
  wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  5.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
  6.Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie
  uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  7.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.
  8.Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan
  skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Spółki NILOS POLSKA Sp. z o.o. podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując
  korespondencję na adres biuro@nilospolska.com.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem
  9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Spółkę NILOS POLSKA Sp. z o.o. Pani/Pana CV na wskazany w
  ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody,
  prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.
  10.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
  osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  11.Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółkę NILOS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-106 przy ul. Marcina Watoły 8, w celu realizacji procesów rekrutacji.”

  Jeżeli chcecie Państwo abyśmy rozpatrywali Państwa kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez dodanie dodatkowego oświadczenia o podanej poniżej treści:

  “Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółkę NILOS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-106 przy ul. Marcina Watoły 8 w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie kolejnych …… lat.”