Pod koniec 2021 roku rozpoczęliśmy pełne postępowanie recertyfikacyjne w zakresie systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.

W listopadzie 2021 roku został przeprowadzony w naszej firmie audit recertyfikacyjny przeprowadzony przez jednostkę Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ligocka 103 bud. II, 40-568 Katowice. W wyniku auditu otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność naszego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.