Przenośniki taśmowe są kluczowymi urządzeniami w górnictwie i wiążą się z wysokimi kosztami inwestycji i utrzymania. Wszelkie przestoje, występujące w wyniku wadliwego ich działania są kosztowne i należy ich unikać.

Problematyczne jest to, że w dowolnym momencie mogą wystąpić niekontrolowane uszkodzenia taśmy przenośnikowej. W najgorszym przypadku możliwe

jest, że w wyniku uszkodzenia rdzenia taśmy (linek sta- lowych) przenośnik zostanie unieruchomiony. Tak duże uszkodzenia można naprawić tylko w rzadkich wypadkach lub wymagana jest wymiana uszkodzonego odcinka taśmy. W takich przypadkach przy uszkodzeniu rdzenia taśmy i linek stalowych występuje nie tylko ryzyko uszkodzenia przenośnika taśmowego, ale w szczególności utrata produkcji z powodu długich przestojów remontowych.

System CordControl

Rys. 1 System CordControl

System CordControl, opracowany prze firmę Coal Control GmbH, pomaga w dokładnym rozpoznawaniu uszkodzeń linek stalowych w rdzeniu taśmy typu ST. Dzięki zastoso- waniu czujników pola magnetycznego zapewniona jest zwarta, mobilna i bardzo elastyczna konstrukcja. System jest instalowany w pętli taśmy, na stronie powrotnej taśmy, podczas normalnej eksploatacji urządzenia – w krótkim czasie i przy niewielkim wysiłku obsługi. Koncepcja mobilna umożliwia instalację systemu prawie w każdym przenośniku taśmowym. CordControl może być stosowa- ny w przenośnikach z taśmami z rdzeniem z linkami stalowymi o szerokości do 2800 mm i wytrzymałości do 7500 N/mm.

Dane pomiarowe są rejestrowane i analizowa- ne podczas bieżącego procesu produkcyjnego – nie jest konieczna praca przenośnika w trybie remontowym. Po zakończeniu zapisywania danych pomiarowych wykonywana jest analiza za pomocą oprogramowania diagnostycznego.

Zarejestrowane i ocenione dane pomiarowe można z łatwością interpretować.

Wyspecjalizowane brygady NILOS Polska wyposażone w mobilne urządzenie CordControl w kilka minut instalują system w urządzeniu transportującym bez przeszkód dla eksploatacji górniczej.

Diagnoza taśmy z linkami stalowymi oferuje wszystkie korzyści, takie jak wczesne stwierdzenie uszkodzeń, przewidywanie i planowanie wykonywania konserwacji i oczywiście ciągłe utrzymanie wszystkich procesów produkcyjnych.

okładka gazeta transport