Sprawdź nowość w ofercie - Ekologiczne Kleje Tri-Free, zgodne z zaleceniami UE Dowiedz się więcej

Nilos Polska - Serwis, klejenie taśm przenośnikowych, transporterowych, łączenie taśm

Prasy FLP na wyposażeniu NILOS Polska!

Prasa FLP

Dwa komplety pras typu KLIV-Ex-I-M2-EEx-dI-ATEX pozwolą nam wykonywać najtrudniejsze zadania dla kopalni o najwyższych zagrożeniach pyłowych i metanowych. Przenośne prasy tego typu przeznaczone są do pracy w podziemnych wyrobiskach, w których występują zagrożenia metanowe klasy "a", "b" i "c" a także zagrożenia wybuchu pyłu węglowego klasy "A" i "B". Prasy przeznaczone są do łączenia taśm o szerokości do 1400 mm i długości połaczenia do 3000 mm!

NILOS Polska jako jedyna firma w Polsce wśród firm kooperujących z górnictwem podziemnym w zakresie prac wulkanizacyjnych, posiada wyposażenie do wykonywania połaczeń taśm metodą "gorącej" wulkanizacji w najtrudniejszych warunkach górniczych o tak wysokich parametrach wulkanizacyjnych.

Prasa została wyprodukowana w zgodzie z Dyrektywą ATEX 94/9/WE oraz zgodnie z wymaganiami norm europejskich EN50014 i EN50018, ponadto każda prasa typy KLIV-Ex-I-M2-EEx-dI-ATEX jest certyfikowana wg linii górniczej BVS 03 ATEX E322.

Każdy element grzewczy posiada obudowę ze stali szlachetnej, całkowicie zabezpieczonej przed wnikaniem pyłu i chronioną przed zalaniem przy krótkotrwałym zanurzeniu.

System pras KLIV Combi-FLP pozwalna na wykonywanie połaczeń wszystkich typów taśm przenośnikowych:

  • łączenie taśm jednoprzekładkowych typu "monoply" z okładkami z PVC lub gumowymi
  • łączenie taśm tkaninowi-gumowych wieloprzekładkowych
  • łaczenie taśm z rdzeniem z linkami stalowymi, szczególnie przy uzyskaniu nacisków jednostkowych podczas łaczenia na poziomie 12kG/cm2 dzięki czemu uzyskuje się optymalne wypełnienie połączenia materiałem gumowym

Mamy nadzieję, że nowe wyposażenie NILOS Polska będzie systematycznie wykorzystywane przez kopalnie, dzieki czemu możliwe będzie podniesienie niezawodności systemów transportu kopalnianego.